XML feedy všeobecné informácie

Čo je to XML feed?
Ide o dátový súbor slúžiaci k exportu tovaru a všetkých potrebných sprievodných informácií pre potreby veľkoobchodných partnerov.
Obsahuje názov tovaru, popis produktov, doporučenú a základnú dealerskú cenu, ale tiež skladovú dostupnosť, parametre produktov a ďalšie informácie.

Pokiaľ potrebujete XML feed, prosím, zaregistrujte sa. Po registrácii a prihlásení sa na eshop, v pravom hornom rohu sa otvorí nové menu RYCHLE VOLBY --> XML feedy (tu nájdete ďalšie inštrukcie).


Váš tím VIAKOM SK s.r.o.