Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru (výňatok zo Všeobecných podmienok dodávateľa)

Tovar je možné vrátiť do 90 dní a to len v prípade, že je plne funkčný, kompletný, bez známok použitia a dodávateľ s tým súhlasí. Pokiaľ sa jedná o tovar, ktorý je bežne na sklade a pravidelne sa predáva, je pri vrátení do 30 dní vrátených 100% nadobúdacej ceny, od 31 dní do 90 dní 70% nadobúdacej ceny. Pokiaľ sa počas tejto doby zmenila cena produktu, je použitá pre výpočet aktuálna cena produktu v dobe vrátenia. Pokiaľ sa jedná o tovar ktorý je na objednávku, záväznú objednávku, zostavovaný na zákazku, či atypický, teda nie je bežne na sklade, je pri vrátení do 30 dní vrátených 70% nadobúdacej ceny, od 31 dní do 90 dní potom 50% nadobúdacej ceny a to len so súhlasom dodávateľa. V prípade poškodeného obalu bude odberateľovi účtovaná ďalšia zrážka, vo výške 20% z nadobúdacej ceny. V prípade nekompletného či poškodeného tovaru, bude odberateľovi účtovaná cena náhradných dielov, vr. práce servisného technika. V prípade vrátenia tovaru z dôvodu neodstrániteľnej vady výrobku, bude odberateľovi ponúknutá alternatívna náhrada, alebo vrátenie 100% nadobúdacej ceny, podľa voľby odberateľa.